ADMITEREA LA CICLUL DE LICENŢĂ – TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Descrierea probei / probelor de examen

În condițiile în care, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, procesul educațional din România a fost perturbat, pentru anul universitar 2020 / 2021, procesul de admitere la ciclul de licență se va face preponderent online, iar media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Informații probe de admitere

Formula de calcul a mediei de admitere

Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:

 • nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
 • nota obținută la examenul de bacalureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

Listă acte necesare

 • cartea de identitate;
 • două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă/ adeverința de absolvire eliberată de liceul absolvit, pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iulie-august 2020;
 • certificat de naştere;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile la data încărcării pe platformă a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
 • acte doveditoare pentru candidații care au obţinut un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în domeniul Științe umaniste;
 • o scrisoare de intenţie;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine.

Perioada de înscriere:

 • 06 iulie 2020, ora 8:00 – 16 iulie 2020, ora 16:00

Data afișării rezultatelor

 • 17 iulie 2020, ora 12:00

Perioada confirmării locurilor (I)

 • 18 iulie 2020, ora 8:00 – 22 iulie 2020, ora 16
 • Perioada confirmării locurilor (II)
 • 23 iulie 2020, ora 8:00 – 25 iulie 2020, ora 16

Data afișării rezultatelor finale

 • 27 iulie 2020, ora 12:00

Calendar admitere septembrie

Perioada de înscriere

 • 07 – 13 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor

 • 14 septembrie 2020

  Depunerea contestațiilor 15 septembrie 2020

Perioada confirmării locurilor

 • 14 – 16 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor finale

 • 17 septembrie 2020

Înscrierea şi admiterea on line se poate face pe pagina web: Teologie Ortodoxă Pastorală

ADMITEREA LA CICLUL DE MASTER – RELIGIE, CULTURĂ, SOCIETATE

Descrierea probei / probelor de examen

Proba de concurs constă exclusiv în evaluarea dosarului. Aceasta reprezintă acordarea unei note care corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă.

Informații probe de admitere

Formula de calcul a mediei de admitere

Evaluarea dosarului 100%

Criterii de departajare:

În cazul existenţei mai multor candidaţi care au o medie egală cu cea a candidatului clasat pe ultimul loc repartizat la buget se vor lua în considerare:

 • media examenului de licenţă;
 • media la disciplina fundamentală a specializării de masterat de-a lungul anilor de studiu la ciclul licență.

Condiții speciale de admitere pentru elevii cu rezultate la olimpiade și concursuri naționale și internaționale

Listă acte necesare

 • cartea de identitate;
 • două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licență sau adeverința de licență pentru absolvenții promoției 2020 (media anilor de studiu şi media licenţei);
 • certificat de naştere;
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile la data încărcării pe platformă a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • diploma de master pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
 • o scrisoare de intenţie;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • binecuvântarea Chiriarhului de care aparţine.

Perioada de înscriere

 • 06 iulie 2020, ora 8:00 – 16 iulie 2020, ora 16:00

Data afișării rezultatelor

 • 18 iulie 2020, ora 12:00

Depunerea contestațiilor

 • 18 iulie 2020

Perioada confirmării locurilor

 • 18 iulie 2020, ora 8:00 – 22 iulie 2020, ora 16:00

Data afișării rezultatelor finale

 • 23 iulie 2020, ora 12:00

Calendar admitere septembrie

Perioada de înscriere

 • 07 – 15 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor

 • 16 septembrie 2020

Perioada confirmării locurilor

 • 16 – 17 septembrie 2020

Data afișării rezultatelor finale

 • 18 septembrie 2020

Înscrierea şi admiterea on line se poate face pe pagina web: Religie, Cultură, Societate

Aveți o întrebare?