Parohia ortodoxă română Giroc
Biserica Sf. Dimitrie
Parohia ortodoxă română Giroc
Biserica Sf. Dimitrie

Motto: „Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață” (Ioan 5, 24).

Cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și acelea sunt care mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39) este îndemnul Mântuitorului lumii, de care țin seama mulți dintre credincioșii parohiei noastre.

Prin urmare, în fiecare duminică, seara, după Slujba Vecerniei, începând cu orele 16. 30 (lunile noiembrie-martie) sau 18. 30 (lunile aprilie-octombrie), aceștia, împreună cu părintele profesor Adrian Covan, descoperă tainele adânci ale cuvântului biblic revelat, îmbogățindu-se, astfel, cu învățăturile dătătoare de viață ale dumnezeieștilor Scripturi.

Ține de datoria fiecărui creștin în parte să cunoască voia și lucrările lui Dumnezeu, săvârșite în lume prin planul de creație și mântuire ale acesteia. Tocmai de aceea, Sfânta Scriptură sau Cartea Cărților se află la îndemâna fiecăruia spre a fi citită, dar interpretarea textuală trebuie să se desfășoare numai sub oblăduirea duhovnicească a slujitorilor Sfintelor Altare, precum însăși Scriptura afirmă: „Și alergând Filip l-a auzit citind din prorocul Isaia, și i-a zis: Înțelegi, oare, ce citești? Iar el a zis: Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se urce și să șadă cu el” (Faptele Apostolilor 8, 30-31).

Așadar, le adresăm tuturor credincioșilor parohiei noastre smerita invitație, să acorde studiului Sfintei Scripturi câteva momente din timpul binecuvântat al Duminicii (Ziua Învierii, devenită Ziua de odihnă a Noului Legământ) și să investească, în minte și în inimă, valorile nepieritoare ale credinței mântuitoare, prin participarea la catehezele Bisericii, știut fiind faptul că: „Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață (Ioan 6, 63).

Veniți și vă bucurați întru Domnul!

Responsabil cateheze: Pr. lect. univ. dr. Adrian Covan (telefon/whatsapp: 0726.458.458.)

Aveți o întrebare?